Weer

Is het goed weer voor een balletje op het Museumplein?

Regenjassen?